Savivaldybės viešoji įstaiga, P.Kriaučiūno g.2, 68298 Marijampolė,
Tel. (8 343) 94021, Faksas (8 343) 94021,
El. p. info@marijampolespspc.lt, Juridinių asmenų registras, kodas 16580353

Asmens sveikatos istorija

 Asmens sveikatos istorija (AMBULATORINE KORTELĖ F 025/a) yra gydymo įstaigos privalomas dokumentas, kuris pildomas bei saugomas nustatyta tvarka.