Savivaldybės viešoji įstaiga, P.Kriaučiūno g.2, 68298 Marijampolė,
Tel. (8 343) 94021, Faksas (8 343) 94021,
El. p. info@marijampolespspc.lt, Juridinių asmenų registras, kodas 16580353

  Kur kreiptis su pasiūlymais ir nusiskundimais?

  Piliečiai skundus ir pasiūlymus gali reikšti žodžiu ar raštu padalinių vadovams (skyrių vedėjoms, vyresniosioms slaugytojoms) ir administracijai e. paštu info@marijampolespspc.lt

 

 

 

 

 

 

.