Savivaldybės viešoji įstaiga, P.Kriaučiūno g.2, 68298 Marijampolė,
Tel. (8 343) 94021, Faksas (8 343) 94021,
El. p. info@marijampolespspc.lt, Juridinių asmenų registras, kodas 16580353

PIRMINĖ AMBULATORINĖ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

Nemokamų paslaugų nomenklatūra, asortimentas ir jų teikimo tvarka

 

 Teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas ligonių kasų iš PSDF biudžeto, teikiamas Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre, turi asmenys, apdrausti privaluomuoju sveikatos draudimu.

 Asmenys, gaunantys su darbo santykiais susijusias pajamas, kurių soacialinių draudimų įmokas iš jų gaunamo atlyginimo išskaito ir sumoka darbdaviai.

 Nuolatiniai gyventojai, patys mokantys socialinio draudimo įmokas.

 Apdraustieji, kurie draudžiami valstybės lėšomis, (LR SAM 2004-11-23 įsakymas Nr. X-15 (sveikatos draudimo įstatymo 6 ir 17 straipsnio pakeitimo įstatymas) :

 1) asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją;

 2) darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą;

 3) nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;

 4) moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo;

 5) vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės;

 6) asmenys iki 18 metų;

 7) Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai;

 8) valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;

 9) vienas iš tėvų ( įtėvių, globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose vaiką invalidą arba I grupės invalidą, tapusį invalidu iki jam sukako 24 metai, arba I grupės invalidą, kuris dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jam sukako 24 metai, padarinių invalidu pripažintas po 24 metų, tačiau ne vėliau iki jam sukako 26 metai;

 10) asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti invalidais;

 11) asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą;

 12) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;

 13) asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;

 14) buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;

 15) valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;

 16) asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas.

 Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo, turi pateikti valstybinio socialinio draudimo arba privalomojo draudimo pažymėjimą.

 Valstybės laiduojamai (nemokamiai) priskiriama būtinoji medicinos pagalba.

 Marijampolės pirminės priežiūros centre nemokamai teikiamos paslaugos:

  •  Šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, chirurgo, akušerio-ginekologo, gydytojo-odontologo, palaikomojo gydymo ir slaugos;
  •  Psichikos sveikatos centre – psichiatro ir psichologo;
  •  Imunizacija (profilaktiniai skiepai);
  •  Vykdomos privalomojo sveikatos draudimo fondo finansuojamos prevencinės programos.

 

 Bendras klinikinis kraujo tyrimas,bendras šlapimo klinikinis tyrimas, tepinėlių iš makšties, gimdos kaklelio paėmimas ir įvertinimas;

 C reaktyvinio baltymo nustatymas, gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas, kalio, natrio, šlapalo, kreatinino nustatymas, gliukozės tolerancijos mėginys, SPA (kraujo krešumo rodiklio) nustatymas, vartojantiems krešumą mažinančius medikamentus teisės aktais numatytais atvejais ir LR SAM 2000-05-31 įsakymo Nr. 301 papildymais bei pakeitimais;

 Kitos nemokamos procedūros: elektrokardiogramos užrašymas, injekcijos į raumenis ir į veną, profilaktiniai skiepijimai vaikams ir suaugusiems vykdant valstybines programas, pirminis žaizdų sutvarkymas ir perrišimai, ausų landų išplovimas, akispūdžio matavimas (pacientams nuo 40 metų), paviršinių svetimkūnių pašalinimas, chirurginių odos ir poodžio pūlinių gydymas, danties traukimas ir kitos šeimos gydytojo medicinos normoje numatytos procedūros;

 Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims neatsižvelgiant į tai ar jie apdrausti privaluomuoju sveikatos draudimu ir gyvenamąją vietą.

 Būtinosios medicinos pagalbos t.y. ligų ir patologinių būklių , kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 ,,Dėl būtinosios medinos pagalbos ir būtinosios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei mąsto patvirtinimo" ir jo pakeitimais bei papildymais.

 Jei teikiantis skubią medicinos pagalbą specialistas nustato, kad pacientą būtina pervežti į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, transportavimą organizuoja siunčiantis specialistas ar įstaiga. Gydytojas, nukreipiantis į kitą medicinos pagalbos įstaigą, užpildo siuntimą.

 Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos Draudimo Įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas 2002-12-03 įstatymas Nr. IX-1219 . (Žin., 2002-12-24, Nr. 123-5512) ir pakeitimais LR Seimas 2003-11-18 Nr. IX-1833, (Žin., 2003-12-03, Nr. 113-5058)

 LR Seimas 2004-11-04 Nr. IX-2540, (Žin., 2004-11-26, Nr. 171-630)

 LR Seimas 2004-11-23 Nr. X-15,(Žin., 2004-11-26, Nr. 171-6325)

 LR Seimas 2005-07-05 Nr. X-317, (Žin., 2005-07-16, Nr. 86-3209)

 LR Seimas 2005 -11-17 Nr. X-402,(Žin., 2005-12-10, Nr. 144-5236)

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMOS IR ĮSTAIGOJE NEMOKAMAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ASMENIMS, DRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU