Savivaldybės viešoji įstaiga, P.Kriaučiūno g.2, 68298 Marijampolė,
Tel. (8 343) 94021, Faksas (8 343) 94021,
El. p. info@marijampolespspc.lt, Juridinių asmenų registras, kodas 16580353

VšĮ Marijampolės PSPC išduoda šias medicinines pažymas:

  • F 083-1/a ,,Vairuotojo sveikatos patikrinimo pažyma“;
  • F 094/a ,,Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbo biržą ar ugdymo instituciją“;
  • F 047/a ,,Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“;
  • F 046/a ,,Medicininis pažymėjimas“;
  • F 027-1/a ,,Vaiko sveikatos būklės pažymėjimas“;
  • F 082/a ,,Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma“;
  • F 086/a ,,Stojančiojo į mokymo įstaigą ir įdarbinimo nepilnamečio medicininė pažyma“;
  • F 049/a „Asmenims norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą pažyma“.