Savivaldybės viešoji įstaiga, P.Kriaučiūno g.2, 68298 Marijampolė,
Tel. (8 343) 94021, Faksas (8 343) 94021,
El. p. info@marijampolespspc.lt, Juridinių asmenų registras, kodas 16580353

MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MEDIKAMS ATLYGINIMAI PADIDĖJO. IR TOLIAU SĖKMINGAI GYDYSIME MARIJAMPOLIEČIUS.

Pateikiu informaciją, kad vykdydami 2018-05-04d. Nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvinę darbo sutartį, atlyginimus medikams pakėlėme dviem etapais, vadovaudamiesi skaidrumo ir lygiateisiškumo principais, suderinę su vietos profesine sąjunga ir gydymo taryba.

Pirmuoju etapu iš racionaliai naudojamų ir taip sutaupytų  lėšų dalinai išlyginome nemotyvuotus atlyginimų skirtumus.

Antruoju etapu, vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, papildomai padidinome atlyginimus visiems medikams. Šiuo metu  atlyginimų vidurkis gydytojams yra 1266eur etatinio atlyginimo ir slaugytojoms 735eur .

Ir toliau visas savo jėgas ir žinias skirsime sėkmingam ir efektyviam marijampoliečių gydymui.

 

Laikinai atliekantis vyriausiojo gydytojo pareigas Arūnas Jasionis.