Savivaldybės viešoji įstaiga, P.Kriaučiūno g.2, 68298 Marijampolė,
Tel. (8 343) 94021, Faksas (8 343) 94021,
El. p. info@marijampolespspc.lt, Juridinių asmenų registras, kodas 16580353

VŠĮ Marijampolės PSPC  vidaus ligų kabinetuose dirba:

  • Gydytojai:  šeimos gydytojai, chirurgas, akušeriai-ginekologai. 
  • Vidurinio personalo darbuotojai: bendruomenės ir bendrosios praktikos slaugytojos.

 VŠĮ Marijampolės pirminio sveikatos priežiūros centro poliklinikos vidaus ligų kabinetuose dirbantys specialistai teikia:

  • Pirminio sveikatos priežiūros lygio paslaugas: vidaus ligų diagnostika ir medikamentinis gydymas, vadovaujantis BPG norma;
  •  Pagal apimtį vykdomos įvairios skatinamųjų paslaugų (apmokamos iš PSDF lėšų), prevencinės ir kitos programos, pacientų sveikos gyvensenos mokymas ir ugdymas, atliekami įvairūs profilaktiniai patikrinimai.