PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94021
Naujienos
Konkursas
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras skelbia konkursą Ambulatorinės slaugos komandos vadovo pareigoms užimti
Pareigų pavadinimas: Ambulatorinės slaugos komandos vadovas (1,0 etatas ). Darbo užmokestis: 1550 Eur (neatskaičius mokesčių).
Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).
Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):
1. Planuoti, organizuoti, ir kontroliuoti Padalinio darbą, apibūdinti ir nustatyti Padalinio tikslus, bei teikti informaciją apie tai įstaigos direktoriui.
2. Teikti rekomendacijas įstaigos administracijai dėl paslaugų kokybės gerinimo, saugos darbe klausimais, darbuotojų skatinimo bei nuobaudų taikymo, darbo organizavimo ir kitais klausimais.
3. Užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią Padalinio veiklą.
4. Ruošti padalinio vidaus kokybės sistemos dokumentus.
5. Planuoti ir analizuoti Padalinio personalo poreikį ir jų darbo krūvį, dalyvauti Padalinio personalo atrankoje.
6. Sudaryti Padalinio darbuotojų darbo grafikus ir patiekti juos tvirtinimui įstaigos direktoriui, pildyti Padalinio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaryti darbuotojų atostogų grafikus.
7. Analizuoti pavaldaus personalo darbo rodiklius ir teikia direktoriui rekomendacijas dėl darbo organizavimo, gerinimo ir optimizavimo.
8. Organizuoti padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
9. Pagal kompetenciją vykdyti kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas Padalinio kuravimas, pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Padaliniui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Padalinio vadovas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir ne mažesnį 3 metų darbo stažą pagal specialybę, bei įrodomus (darbo sutarčių, pareigybės aprašymų), organizacinius gebėjimus.
2. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais slaugytojo darbą, išmanyti teisinių santykių įstaigoje visumą, medicinos etiką ir deontologiją, nacionalinės sveikatos koncepcijos ir sveikatos sistemos nuostatas, žinoti įstaigos vidaus administravimą, administracines procedūras ir prievoles.
3. Gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, gebėti priimti sprendimus, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, koordinuoti visą Padalinio darbą.
4. Mokėti taikyti verslo analitikos (BI angl. „business intelligence“) metodus;
5. Gebėti dirbti su sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis, suprasti ESPBI veikimo principus bei mokėti dirbti ESPBI aplinkoje,
7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer; Esis informacinė sistema.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus.
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) nuoroda į skelbimą.
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo* Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.
Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel.: (8 343) 22001; el. paštu: vilma.barauskiene@marijampolespspc.lt
* Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2020-01-12. Dokumentai priimami iki 2021-01-26 įskaitytinai.
Darbo pasiūlymas
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras siūlo darbą gydytojui psichiatrui psichikos sveikatos centre 0,75 etatu (su galimybe dirbti gydytojo psichiatro pareigomis psichikos dienos stacionare 0,25 etatu).
Darbo pobūdis:
•    Teikti kokybišką ir laiku būtiną medicininę pagalbą ligoniams su psichikos sutrikimais pagal gydytojo psichiatro medicinos normą;
•    konsultuoti centro pacientus, teikti jiems išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę;
•    kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją.
 Reikalavimai:
•    Gydytojo psichiatro galiojanti licencija;
•    Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas medicinos gydytojo išsilavinimas;
•    kruopštumas, atidumas, puikūs darbo komandoje įgūdžiai.
  Siūlome:
•    darbo užmokestis nuo 1900 Eur (bruto);
•    profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;
•    profesionalų ir draugišką kolektyvą.
Prašome savo CV siųsti el.p. vilma.barauskiene@marijampolespspc.lt, dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. (8 343) 22001.
Kviečiame pasiskiepinti nemokamai,
sezoninio gripo vakcina rizikos grupės pacientus - sergančius lėtinėmis ligomis ir vyresnius nei 65 m. amžiaus.
Keisti teksto dydį