PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94029
Projektai
  • Text Hover
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0004„SERGANČIŲJŲ TBC PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą, kurio tikslas – mažinti Marijampolės savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.


VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre vykdomas tiesiogiai stebimo trumpo tuberkuliozės gydymo (DOTS) kursas, kurio metu tuberkulioze sergantis pacientas vaistus nuo tuberkuliozės išgeria DOTS kabinete, stebint asmens sveikatos priežiūros specialistui. DOTS kurso metu pacientui vaistai nuo tuberkuliozės skiriami nemokamai.


Projekto įgyvendinimo metu taip pat nemokamai išduodami maisto talonai maisto produktams tuberkulioze sergantiems pacientams. Maisto talonai skiriami projekte dalyvaujantiems tuberkulioze sergantiems asmenims, kurie tęsia tuberkuliozės gydymo kursą ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje – VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre. 


Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų


Projekto vertė – 24 994,11 Eur 

Projekto vykdytojas

  • Text Hover
  • Text Hover
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-41-0017
„MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą, kuriuo siekiama pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir veiklos efektyvumą.Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta infrastruktūra – atlikti slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus, DOTS kabineto, priklausomybės nuoopioidų pakaitinio gydymo kabineto paprastojo remonto darbai, įsigyta medicinos įranga, reikalinga vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir slaugai. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų tikimasi, kad daugiau Marijampolės savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Projekto vertė – 223 841, 79 Eur

Projekto vykdytojas

  • Text Hover
Keisti teksto dydį