PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94029
Registravimo pas gydytoją tvarka
 Pas gydytojus ( vidaus ligų, šeimos, akušerį ginekologą, chirurgą, psichiatrą ) registruojama suaugusiųjų registratūroje ( I aukštas ) arba telefonais (8-343) 94029.
 Pas vaikų ligų gydytojus registruojama registratūroje ( I aukštas ) arba telefonu (8-343) 94029.
 Pas gydytojus psichiatrus registruojama telefonu (8-343) 22066,  (8-343) 94041
 Pas gydytojus odontologus registruojama odontologijos registratūroje ( I aukštas ) arba telefonu (8-343) 54474.
 Gudelių ambulatorijoje registruojama telefonu (8-343) 37232.
 Gydytojų iškvietimui į namus registruojama:
 • Pas vaikų ligų gydytojus: darbo dienomis 7.00 – 11.00 val. arba telefonu (8-343) 94029;
 • Pas suaugusiųjų ligų gydytojus: darbo dienomis 7.00 – 11.30 val. arba telefonu (8-343) 94029.
Paslaugos namuose teikiamos:
 • naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų iratvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
 • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
 • vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
 • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
 • pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
Pasibaigus poliklinikos darbo laikui poilsio ir švenčių dienomis, ūmių susirgimų atvejais kreiptis į Marijampolės ligoninės priėmimo skubios pagalbos skyrių adresu Palangos g. 1, Marijampolė.
Registruojantis pas gydytoją reikia pateikti
Asmuo pas gydytoją patenka užsiregistravęs registratūroje ir gavęs taloną. Registruojantis reikia pateikti pasą arba asmens tapatybės kortelę ir vieną iš šių socialinės garantijos dokumentų:
 • Asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 • Pensininko pažymėjimą;
 • Darbo biržos pažymėjimą;
 • Gimimo liudijimą ( asmenims iki 18 metų );
 • Vieną iš šių fomų ( E106, E110, E111 ) įrodančių piliečio socialinį draudimą ES šalyse.
Prie socialiai draudžiamų asmenų priskiriami ir kitų užsienio šalių, su kuriomis yra sudarytos tarpvalstybinės sutartys, piliečiai.