PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94029
Reklamuotojų vizitai
Reklamos davėjas, norėdamas viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu paštu info@marijampolespspc.lt  pateikti Įstaigos administratoriui prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

9.1. informacija apie reklamos davėjas (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);

9.2. reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ASPĮ) sveikatos priežiūros specialistams;

9.3. siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;

9.4. kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;

9.5. reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);

9.6. numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą, medicinos pagalbos priemonę ar maisto papildus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.

Pateikus prašymą su Jumis susisieksime per 5 darbo dienas ir paskirsime lankymosi dieną. Vienas reklamos davėjas Įstaigos organizuojamame renginyje galės dalyvauti 1 kartą per mėnesį.

Įstaigos administratorius teikia išsamią informaciją apie galimas renginio datas telefonu (8 343) 94 021.

 

Priminame, kad lankytis gydytojų kabinetuose farmacijos kompanijų atstovams draudžiama.