PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94029
Veiklos sritys
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Marijampolės savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, teikti kokybiškas medicinos sveikatos paslaugas.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas (pirminės) ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams, įrašytiems į įstaigos sąrašą, ir būtinosios pagalbos paslaugas pacientams, besikreipiantiems į įstaigą, teikti prevencinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, atlikti pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę, teikti socialines paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ar pacientų namuose. Taip pat teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių).
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59 );
 • slaugos ligoninių veikla (86.10.40);
 • bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
 • gydytojų specialistų veikla (86.22);
 • odontologinės praktikos veikla (86.23);
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 • stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (87.30);
 • kita stacionarinė globos veikla (87.90).

Kita veikla:
 • konferencijų ir seminarų sveikatos priežiūros specialistams organizavimas;
 • tobulinimosi kursų organizavimas;
 • darbuotojų darbo sąlygų gerinimas;
 • pacientams teikiamų paslaugų prieinamumo užtikrinimas ir efektyvus informacijos teikimas.