Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro kultūra – gyvos vertybės, kurias naudojame kasdieniame bendravime, priimdami ir atsisveikindami su kolegomis, spręsdami susidariusias situacijas ir švęsdami pergales:

Profesionalumas – santykis su savimi. Profesionaliais vadiname tuos, kurie bendraudami laikosi profesinių standartų, įstaigos ir asmeninių susitarimų bei konfidencialumo, nuolat tobulėja asmeninėje ir profesinėje srityse;

Komandiškumas – santykis su kolegomis. Komandiškais žmonėmis laikome tuos, kurie yra pagarbūs, lygiavertiškai bendrauja su visais kolegomis, prašo bei teikia grįžtamąjį ryšį, ieško sprendimų, padeda, dalinasi savo profesinėmis žiniomis, supranta ir vertina kiekvieno bendradarbio veiklą, džiaugiasi bei švenčia pasiekimus ir pergales;

Sąmoningumas – santykis su aplinka. Sąmoningais žmonėmis laikome tuos, kurie žino, ką ir kodėl daro, veikia suprasdami veiklos prasmę ir tikslą, pastebi ir nuolat tobulina įstaigos procesus, didina efektyvumą bei tausoja įmonės ir aplinkos resursus;

Pagarba – santykis su kolegomis. Mes tikime, kad kiekvienas darbuotojas yra vertybė, kolegą išklausome ir elgiamės be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kitų nuomonei ir situacijai;

Atidumas ir dėmesys – santykis su pacientu. Esame dėmesingi ir pagarbūs pacientui. Neturime išankstinių įsitikinimų. Įsigiliname, įsiklausome ir girdime kiekvieną pacientą.