Ambulatorinės slaugos ir akušerijos ankstyvosios intervencijos paslaugos šeimoms (šeimų lankymo paslaugos) – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose ar kitoje jam artimoje aplinkoje, siekiant įgalinti besilaukiančią ir (ar) vaiką iki 2 metų auginančią moterį priimti atsakingus sprendimus, užtikrinančius jos pačios, šeimos ir vaiko gerovę, laiku nustatyti nėštumo ir vaiko auginimo eigą bloginančias rizikas, atlikti aktyvius veiksmus šioms rizikoms mažinti ar šalinti.

Ambulatorinių slaugos ir akušerijos ankstyvosios intervencijos paslaugų šeimoms specialistas (šeimų lankymo specialistas) – savarankiškai šeimų lankymo paslaugas teikiantis bendrosios praktikos slaugytojas išklausęs 63 valandų „Šeimų lankymas, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas“ podiplominių studijų programą ir turintis tai patvirtinantį pažymėjimą.

Vaikas – šeimų lankymo paslaugas gaunantis pacientas, kuris priklausomai nuo paslaugos gavimo laiko gali būti vadinamas naujagimiu (nuo gimimo iki 28 savaitės), kūdikiu (nuo 28 sav. iki 1 m. amžiaus) ir vaiku iki 2 m. amžiaus.

Šeimų lankymo paslaugas gali gauti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustos moterys nėštumo metu ir iki jų vaikui sukaks 2 metai ir vaikai iki jiems sukaks 2 metai. Jeigu vaiką iki jam sukaks 2 metai auginančioje šeimoje paslaugų gavimo laikotarpiu nėra vaiko mamos, šeimų lankymo paslauga vaikui teikiama, dalyvaujant kitam šeimos nariui.

Prioritetas gauti šeimas lankymo paslaugas teikiamas:

• 18 m. ir jaunesnėms moterims bei pirmo vaiko besilaukiančioms 40 m. ir vyresnėms moterims;

• bet kurio amžiaus padidintus socialinius poreikius ir (ar) šiuos rizikos veiksnius turinčiai moteriai ir (ar) šie rizikos veiksniai nustatomi jos gyvenamojoje aplinkoje: nesaikingas alkoholio ir (ar) kitų priklausomybes sukeliančių medžiagų vartojimas, žemi socialiniai įgūdžiai, socialiai nepriimtinas elgesys, nesaugi socialinė aplinka, nusikalstama ir kriminalinė patirtis, psichikos sveikatos sutrikimai ir ligos, nepakankami tėvystės įgūdžiai, prasti santykiai poroje ir (ar) šeimoje, smurtas artimoje aplinkoje, prieraišumo stoka, prastos gyvenimo sąlygos, žema savivertė, žemas psichologinis atsparumas, vaiko nepriežiūra, nepageidaujami nėštumai.

• Šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys (pvz., slaugytojas, akušeris, socialinis darbuotojas), nustatęs nėščiajai ar pagimdžiusiai moteriai padidintus socialinius poreikius ir (ar) rizikos veiksnius, dėl kurių gali būti teikiamos šeimų lankymo paslaugos, supažindina ją su šeimų lankymo paslaugų teikimo principais ir pasiūlo galimybę gauti šeimų lankymo paslaugas. Jeigu pacientė atsisako gauti šeimų lankymo paslaugas, jos atsisakymas įforminamas raštu ASPĮ vadovo nustatyta tvarka. Jeigu pacientė sutinka gauti šeimų lankymo paslaugas, šeimos gydytojas ar jo komandos narys, asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025) įrašo rekomendaciją šeimų lankymo paslaugos teikimo. PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo informuoja šeimų lankymo paslaugas teikiančią įstaigą apie naują pacientę, nukreiptą šeimų lankymo paslaugų gauti.

Šeimų lankymo specialistas, gavęs informaciją apie naują šeimų lankymo paslaugų poreikį turinčią pacientę, aktyviai susisiekia su ja, įvertina visus socialinius poreikius, rizikos faktorius ir priima sprendimą teikti arba neteikti šeimų lankymo paslaugas.

Šeimų lankymo paslaugos gali būti pradėtos teikti bet kuriuo nėštumo laikotarpiu arba auginant vaiką iki jam sukanka 2 metai, kai tik nustatomi Aprašo 13 punkte išvardyti veiksniai.

Šeimų lankymo specialistas kiekvieno kontaktinio apsilankymo šeimoje metu pagal poreikį įvertina motinos ir (ar) vaiko sveikatos būklę, atlieka higienos ar slaugos procedūras (pvz., iššutimų higieną, žaizdos tvarstymą). Šeimų lankymo paslaugos teikiamos pagal kalendorinį planą.

Prioritetinis šeimų lankymo paslaugų teikimo būdas – tiesioginis kontaktas su paciente jos gyvenamojoje aplinkoje. Jeigu šeimų lankymo specialistas gauna informacijos, kad paslaugos kokybė gali pablogėti dėl tiesioginio kontakto pacientės gyvenamojoje vietoje arba sumažinti pacientės motyvaciją tęsti šeimų lankymo paslaugas, dalis paslaugų gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu arba kontaktiniu būdu pacientei saugioje vietoje.

 

Šeimų lankymo paslaugas Viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminiame priežiūros centre teikia bendrosios praktikos slaugytoja, šeimų lankymo specialistė Vytautė Švedienė. Vytautės darbo patirtis – daugiau nei 10 metų!

„Tapti šeimų lankymo specialiste – tai palypėti dar vienu laipteliu profesinėje karjeroje. Tuo labai džiaugiuosi, nes nuoširdžiai noriu skleisti medicinines žinias apie sėkmingą motinystę ir kūdikio bei vaiko gerovę.”

Dėl detalesnės informacijos drąsiai susisiekite su bendrosios praktikos slaugytoja Vytaute Švediene tel. +370 661 89 460 arba el. paštu vytaute.svediene@marijampolespspc.lt