Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Raginame žmones neskubėti ieškoti mokamų psichologų paslaugų, o kviečiame naudotis Psichikos sveikatos centre teikiama pagalba, kuri kompensuojama iš PSDF. Psichikos sveikatos centre gyventojams teikiamos specializuotos ir kvalifikuotos paslaugos pažangiausiu komandinio darbo principu, komandą sudaro:

 • gydytojai psichiatrai;
 • gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai;
 • medicinos psichologai;
 • bendrosios praktikos slaugytojai;
 • socialiniai darbuotojai.

Į Psichikos sveikatos centrą suaugę asmenys gali kreiptis savarankiškai, vaikus ir paauglius turi palydėti įstatyminis atstovas, šeimos gydytojo siuntimo nereikia. Primename, kad asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prirašytiems prie psichikos sveikatos centro, gydymas ir konsultavimas yra nemokamas.


Registruotis gydytojų psichiatrų ir gydytojų vaikų ir paauglių psichiatrų konsultacijoms galite internetu, paspaudę ČIA arba tel. +370 343 22 066, +370 343 94 041 arba +370 343 94 029.


Atliekami profilaktiniai psichinės sveikatos tikrinimai ir išduodamos pažymos:

 • vairuotojų teisių pažymėjimo gavimo ir/ar pratęsimo;
 • galimybės turėti bei naudotis šaunamuoju ginklu;
 • dėl karinės tarnybos;
 • dėl apgyvendinimo socialinės globos ar kitose įstaigose;
 • dėl globos;
 • aviacijos ir geležinkelio darbuotojų;
 • jūrininkų ir vandens transporto laivavedžių;
 • dėl kitų įvairių darbų (su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, kenksmingomis sąlygomis ir t.t.).

Psichikos sveikatos centre teikiamos paslaugos asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, psichologinių problemų:

 • psichikos sveikatos būsenos vertinimas, jos pokyčiai;
 • skiriamas medikamentinis ir/ar nemedikamentinis gydymas;
 • vaikų ir paauglių, jų šeimos ar artimųjų konsultavimas, gydymo tikslų ir būdų aptarimas ir mokymas;
 • asmenų konsultavimas dėl priklausomybės ligų;
 • psichologinis konsultavimas bei diagnostika (IQ tyrimas, asmenybės, depresyvumas ir pan.);
 • teikiamos bendrosios praktikos slaugytojų paslaugos;
 • konsultavimas socialiniais klausimais;
 • pagalba ištiktiems dvasinės krizės asmenims, gresiant savižudybei ir/ar po mėginimų nusižudyti;
 • pagalba asmenims ir šeimoms, patiriantiems įvairias krizines situacijas.

Prie Psichikos sveikatos centro veikia Psichikos sveikatos dienos stacionaras, į kurį gali nukreipti gydytojas psichiatras arba šeimos gydytojas, kai yra anksčiau asmeniui diagnozuotas psichikos sveikatos sutrikimas.