Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientams, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) teikiamos nemokamai.

Slaugos paslaugos namuose skiriama pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • Asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;
 • Asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.


Slaugos paslaugų namuose komandą sudaro:

 • bendrosios praktikos slaugytojai;
 • slaugytojų padėjėjai;
 • kineziterapeutas;
 • ergoterapeutas.

Bendrosios praktikos slaugytojas savarankiškai ir pagal gydytojo paskyrimus atlieka šias slaugos paslaugas paciento namuose:

 • vertina ir seka paciento būklę;
 • paciento artimuosius apmoko slaugos ir priežiūros įgūdžių;
 • Matuoja ir vertina paciento kūno temperatūrą, arterinio kraujo spaudimą, pulsą ir kvėpavimo dažnį bei gliukozės kiekį kraujyje;
 • užrašo elektrokardiogramą;
 • atlieka odos ir jos priedų, žaizdų, pragulų ir stomų priežiūrą;
 • leidžia vaistus į raumenis ar veną;
 • prijungia ir prižiūri lašelinę sistemą;
 • prižiūri drenus, kateterius, maitinimo zondus, tracheostominius vamzdelius ir išsiurbia kvėpavimo takų sekretą*;
 • paimama kraują laboratoriniams tyrimams;
 • atlieka vakcinaciją.

*Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų ir pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, ASPN teikiama tik turint juos stacionare gydžiusio gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose

Slaugytojo padėjėjas:

 • matuoja ir vertina paciento kūno svorį, ūgį, temperatūrą, arterinio kraujo spaudimą, pulsą ir kvėpavimo dažnį;
 • bendrosios praktikos slaugytojui padeda atlikti gydytojo paskirtas procedūras;
 • suteikia pagalbą pacientui judant, valgant, užtikrina higienines paciento reikmes, esant poreikiui padeda sureguliuoti lovą;
 • slaugytojos padėjėjas vykdo visus bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus.

Kineziterapeutas:

 • surenka anamnezę apie paciento sveikatos būklę, nustato kineziterapinę diagnozę ir sudaro kineziterapijos planą;
 • pagal kompetenciją įvertina pasikeitusią paciento sveikatos būklę ir keičia ar nutraukia kineziterapijos procedūras, vertinta jų efektyvumą;
 • padeda atlikti gydomuosius pasyvius, pusiau aktyvius, aktyvius ir su pasipriešinimu pratimus.

Ergoterapeutas:

 • įvertinus asmens veiklą, sudaro ergoterapijos planą, programą (tikslas, uždaviniai, užsiėmimų dažnis, trukmė) bei parenka, pritaiko ergoterapijos priemones ir įvertina jų poveikį;
 • įvertina asmens funkcinę būklę, sensorines ir pažinimo funkcijas;
 • įvertina asmens veiklas, socialinę, kultūrinę bei fizinę aplinką, jų tarpusavio sąsajas;
 • atlieka asmens veiklos analizę ir įvertinti individualius poreikius bei problemas;
 • moko asmenis savarankiškumo ir gebėjimo dalyvauti kasdienėse, produktyviose ir laisvalaikio veiklose;
 • moko asmenis ir jų artimuosius bei teikia rekomendacijas komandos nariams, kitų sričių specialistams ergoterapijos klausimais.

Slaugos paslaugų namuose komandos maksimalus apsilankymų skaičius per kalendorinius metus:

 • 52 apsilankymai per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;
 • 156 apsilankymai per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;
 • 365 apsilankymai per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis.

Dėl ASPN paslaugų reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, registruojantis internetu paspaudus ČIA arba tel. +370 343 94 029


Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas yra patvirtintas 2007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1026, kurį galite rasti ČIA.

Bendrosios praktikos slaugytojai

Daiva Rutkauskienė
Bendrosios praktikos slaugytoja

Vilija Lenkutienė
Bendrosios praktikos slaugytoja

Žydronė Naumavičienė
Bendrosios praktikos slaugytoja

Kineziterapeutai

Mindaugas Arnašius
Kineziterapeutas

Ergoterapeutai

Arta Kalasūnaitė
Ergoterapeutė

Slaugytojo padėjėjai

Jurgina Krivickienė
Slaugytojo padėjėja

Vilija Pridotkienė
Slaugytojo padėjėja