PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94029
Korupcijos prevencija
Gerbiami pacientai ir lankytojai,
   VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras palaiko Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos apsaugos sistemoje ir pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams.
 Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo.
Pagarbiai,
VšĮ Marijampolės PSPC direktorė
Dženita Sabašinskienė
 

Apie korupcijos atvejį (-us) VšĮ Marijampolės PSPC galite pranešti pasitikėjimo telefonais: (8 343) 94 020; raštu ir elektroniniu paštu: korupcija@marijampolespspc.lt arba palikti jį įstaigoje  esančioje  „Pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje“.
STT karštoji linija: telefonas Vilniuje (8 5) 266 3333; el. paštas:  pranesk@stt.lt
SAM antikorupcinė linija: nemokamas telefonas 8 800 66  004; el. paštas: korupcija@sam.lt 
Prašome kreipiantis raštu, telefonu, nurodyti: 
-asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
-darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą pavardę, pareigas,  skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,  taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis galinčius patvirtinti aplinkybes.
 Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje atsakinga Sigita Valukonienė, tel. (8 343) 92 931.
Dokumentai:


 


Kas yra korupcija ir baudžiamoji atsakomybė ?
Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).
Baudžiamoji atsakomybė
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimas ( 225 str.), prekybą poveikiui (226 str.), papirkimą (227 str.),  naudojimąsi  tarnybine padėtimi ( 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 str. 2 d. įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių  veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Atnaujinta 2022 m. liepos 12 d.