Turite atvykti į viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro registratūrą arba užpildyti šią formą ir pateikti vienu iš nurodytų būdų:

  1. pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu atsiųsti el. paštu: registratura@marijampolespspc.lt;
  2. paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Prašymas pildomas vadovaujantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

Tai galite padaryti paspaudę ČIA.

Juos rasite paspaudę ČIA.

Atnaujinta 2024-01-30