Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras yra sudariusi sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamų (nemokamų) paslaugų teikimo. Visi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti ir prie viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašę asmenys prie turi teisę gauti gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas be papildomų mokesčių. Gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas jiems kompensuoja ligonių kasos iš PSDF biudžeto lėšų (pasitikrinti, ar esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, galite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje ČIA).


Viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras yra teikiamos šios nemokamos (PSDF biudžeto lėšomis apmokamos) paslaugos:

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra:

  • šeimos gydytojo (arba vidaus ligų, vaikų ligų gydytojo, akušerio-ginekologo ir chirurgo kartu) komandos paslaugos;
  • odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos (pacientai, išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones);
  • psichikos sveikatos priežiūros ir psichikos sveikatos dienos stacionaro paslaugos;
  • stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
  • ambulatorinės slaugos paslaugos namuose;
  • ligų prevencijos programos (prevencijos programos yra skirtos nustatyto amžiaus pacientams, tačiau jeigu jaučiatės blogai, bet nepatenkate į nustatyto amžiaus asmenų grupę, turite nedelsti ir kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris atliks būtinus tyrimus ir, jei reikia, išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą).

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos:

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.

SVARBU: būtinoji medicinos pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių pilietis galėtų pasinaudoti šia teise, jis turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe).

Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turi susimokėti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.


Kas mėnesį visuotinai mūsų mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos suteikia galimybę visiems apdraustiesiems gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

SUTARTIES SU KAUNO TLK PRIEDAS