Skyriai

Šeimos sveikatos priežiūros skyrius

Odontologijos skyrius

Palaikomo gydymo ir slaugos skyrius

Psichikos sveikatos dienos stacionaras

Psichikos sveikatos centras

Socialinės globos skyrius

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas

Gerinti Marijampolės savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą

Mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, teikti kokybiškas medicinos sveikatos paslaugas.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai

Organizuoti ir teikti nespecializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Teikti prevencinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, atlikti pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę, teikti socialines paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ar pacientų namuose. Taip pat teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams.

Atsiliepimai