Reklamos davėjas, norėdamas viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu paštu info@marijampolespspc.lt  pateikti Įstaigos administratoriui prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – Prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

  • informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
  • reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;
  • siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;
  • kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;
  • reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
  • numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą, medicinos pagalbos priemonę ar maisto papildus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.

Pateikus Prašymą su Jumis susisieksime per 5 darbo dienas ir paskirsime lankymosi dieną. Vienas reklamos davėjas Įstaigos organizuojamame renginyje galės dalyvauti 1 kartą per mėnesį.
Įstaigos administratorius teikia išsamią informaciją apie galimas renginio datas telefonu (8 343) 94 021.


Priminame, kad lankytis gydytojų kabinetuose farmacijos kompanijų atstovams yra draudžiama.


Vaistinių preparatų ir medicinos priemonių reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašą galite rasti paspaudę ČIA.