Reklamos davėjas, norėdamas viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu paštu info@marijampolespspc.lt pateikti Įstaigos administratoriui prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – Prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

  • informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
  • reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;
  • siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;
  • kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;
  • reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
  • numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą, medicinos pagalbos priemonę ar maisto papildus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.

Pateikus Prašymą su Jumis susisieksime per 5 darbo dienas ir paskirsime lankymosi dieną. Vienas reklamos davėjas Įstaigos organizuojamame renginyje galės dalyvauti 1 kartą per mėnesį.
Įstaigos administratorius teikia išsamią informaciją apie galimas renginio datas telefonu +370 343 94 021.


Priminame, kad lankytis gydytojų kabinetuose farmacijos kompanijų atstovams yra draudžiama.


Vaistinių preparatų ir medicinos priemonių reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašą galite rasti paspaudę ČIA+