Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Socialinės globos skyriaus specialistai teikia visapusišką priežiūrą Socialinės globos skyriaus gyventojams su jų turimomis pajamomis, užtikrinant kokybiškas, kvalifikuotas socialinės globos paslaugas.
Socialinės globos skyriuje teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa. Šią paslaugą gali gauti suaugę ir senyvo amžiaus asmenys, turintys negalią. Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Socialinės globos skyriuje teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų sąrašas:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  • maitinimas;
  • asmens higienos paslaugų organizavimas;
  • kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo sveikatos ir savarankiškumo lygį.

Socialinės globos skyriuje gyventojams paslaugas teikia:

  • bendrosios praktikos slaugytojas, slaugytojo padėjėjai;
  • socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros darbuotojas;
  • organizuojamos gydytojo, psichologo, kineziteraupeuto/masažuotojo, užimtumo specialisto, dietisto ir sielovados vadovo paslaugos.


Socialinės globos skyriaus vidaus tvarkos taisykles galite rasti ČIA.

Socialinės globos skyriaus nuostatus galite rasti ČIA.

Gyventojų asmeninio maisto laikymo tvarkos taisykles galite rasti ČIA.