Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją, turi užpildyti šį nustatytos formos prašymą ir pateikti vienu iš nurodytų būdų:

  1. pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu atsiųsti el. paštu: registratura@marijampolespspc.lt;
  2. paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Prašymas pildomas vadovaujantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.