Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos registratūros darbą? *
Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos slaugytojų darbą? *
Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos gydytojų darbą? *
Įvertinkite, ar suteikta informacija apie Jūsų ligą ir tolesnį gydymą buvo aiški, ar jos suteikta pakankamai? *
Ar rekomenduotumėte savo draugams ir pažįstamiems pasirinkti mūsų gydymo įstaigą? *
Prašome savo bendrą pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe įvertinti balais nuo 1 iki 10: *