2024 m. balandžio 9 dieną įvyko pirmasis Marijampolės sveikatos centro koordinacinės grupės posėdis. Posėdyje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemerė Agnė Pavelčikienė, savivaldybės gydytoja Reda Blaškevičienė, viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Dženita Sabašinskienė, direktoriaus pavaduotojas Andrius Kraulėda bei kitų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ir jų atstovai.
Posėdžio metu buvo aptariami sveikatos centrui nustatyti siektini rodikliai, šeimų lankymo specialistė Vytautė Švedienė pasidalino patirtimi įgyvendinant projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Marijampolės apskrityje“ bei aptarti kiti su Marijampolės sveikatos centro veikla susiję klausimai.
Džiaugiamės produktyviu bendradarbiavimu tarp savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir pasiektais rezultatais. Sieksime ir ateityje išlaikyti tokį glaudų ryši ir siekti bendro tikslo – gerinti savivaldybės gyventojų sveikatą bei teikti kokybiškas ir lengvai pasiekiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.