Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamų (nemokamų) paslaugų teikimo prie Įstaigos prisirašiusiems ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems gyventojams:

  • Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra:
  • šeimos gydytojo komandos paslaugos;
  • odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos (pacientai, išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones);
  • psichikos sveikatos priežiūros ir psichikos dienos stacionaro paslaugos;
  • stacionarinė palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga.
  • Būtinoji medicinos pagalbos paslaugos:

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.

SVARBU: būtinoji medicinos pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių pilietis galėtų pasinaudoti šia teise, jis turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe).

Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turi susimokėti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas

Pasitikrinti, ar esate apdraustas, galite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje www.vlk.lt.