Direktoriaus pavaduotojas
Andrius Kraulėda
Tel. (8 343) 94021
el. p. andrius.krauleda@marijampolespspc.lt

Trumpa biografija:
2007 m. baigė Kauno medicinos universitetą (Visuomenės sveikatos fakultetą), įgijo visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
2009 m. baigė Kauno medicinos universitetą (Visuomenės sveikatos fakultetą), įgijo visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį.
Nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. dirbo Kauno visuomenės sveikatos centro (dabar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas) sveikatos saugos ir sveikatos saugos kontrolės skyrių vyriausiuoju specialistu.
Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. vasario 23 d. dirbo Marijampolės visuomenės sveikatos centro (dabar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas) sveikatos saugos ir sveikatos saugos kontrolės skyrių vyriausiuoju specialistu.
Nuo 2017 m. vasario 24 d. iki 2021 m. rugsėjo 7 d. dirbo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėju.
Nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2023 m. kovo 7 d. dirbo Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėju – savivaldybės gydytoju (l. e. p.).

Nuo 2023 m. kovo 8 d. iki dabar – viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojas.

Privačių interesų deklaracija


Kursai, seminarai, konferencijos:

 • 2023 m. rugsėjo 21 d. – 6 akad. val. seminaras: „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jos rezultatai’;
 • 2023 m. gegužės 26-27 d. konferencija: „Diplomats for life: EPAs in Lithuania – steps towards contenporary resident training”;
 • 2023 m. sausio 4 d. kursai: „”SAUGUS darbas iš namų” (Regioninio kibernetinio gynybos centro kursai);
 • 2023 m. sausio 3 d. – kursai: „Mobiliųjų įrenginių saugumas”, „Slaptažodžiai”, „Švaraus stalo politika” (Regioninio kibernetinio gynybos centro kursai);
 • 2023 m. sausio 2 d. – kursai: „Trumpas BDAR vadovas”, „Fišingas”, „Višingas”, „Fizinė darbo vietos apsauga” (Regioninio kibernetinio gynybos centro kursai);
 • 2022 m. gruodžio 7 d. – 1 akad. val. kursai: „Sveikatos apsauga” (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platforma);
 • 2022 m. gruodžio 7 d. – 1 akad. val. kursai: „Viešieji pirkimai” (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platforma);
 • 2022 m. rugsėjo 12-13 d. – 16 akad. val. kursai: „Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai”;
 • 2022 m. spalio 27 d. – 8 akad. val. kursai: „Vadovo iššūkiai viešajame sektoriuje”;
 • 2021 m. birželio 18 d. – kursai: „Asmens duomenų apsaugos mokymai”;
 • 2021 m. lapkričio 9 d. – kursai: „Challenges and exchange of practices in relation to public health measures at ground crossings”;
 • 2020 m. gruodžio 23 d. – 3 akad. val. kursai: „Emocinio atsparumo didinimas”;
 • 2019 m. balandžio 17 d. – 5 akad. val. kursai: „Darni aplinka vaikų sveikatai”;
 • 2019 m. kovo 13-14 d. – 16 akad. val. kursai: „Vaikų sveikatos stiprinimas”;
 • 2019 m. rugsėjo 9-10 d. – 16 akad. val. kursai: „Šiuolaikinės ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos pagrindai. Mokymų programa ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantiems specialistams”;
 • 2019 m. rugsėjo 19 d. – 8 akad. val. seminaras: „Valstybės pasirengimas mobilizacijai, pilietiniam pasipriešinimui ir gynybai”;
 • 2019 m. sausio 16-17 d. – 12 akad. val. kursai: „Komunikacijos įgūdžių stiprinimas”;
 • 2019 m. gruodžio 3 d. – 8 akad. val. seminaras: „Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso taikymas vykdant visuomenės sveikatos priežiūrą”;
 • 2018 m. gegužės 4 d. – 5 akad. val. konferencija skirta „Tarptautinei triukšmo supratimo dienai paminėti”;
 • 2018 m. spalio 9 d. – 6 akad. val. konferencija: „Šimtmečio Lietuva – šimtmečio visuomenės sveikata”;
 • 2018 m. spalio 10 d. – 8 akad. val. kursai: „Efektyvi komunikacija – sėkmingo interesantų konsultavimo pagrindas”;
 • 2018 m. gruodžio 11-13 d. – 21 akad. val. kursai: „Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinės saugos mokymo programa”;
 • 2018 m. gruodžio 21 d. – 8 akad. val. kursai: „Streso valdymas”;
 • 2017 m. kovo 1-2 d. – 16 akad. val. kursai: „Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, iššūkiai ir galimybės”;
 • 2017 m. balandžio 12 d. – 5 akad. val. kursai: „Ateities vizija: sveika aplinka vaikams”;
 • 2017 m. balandžio 24 d. – 8 akad. val. konferencija: „Sveikatos netolygumų mažinimas Lietuvoje – sekantis žingsnis”;
 • 2017 m. gegužės 12 d. – 6 akad. val. konferencija: „Medicinos priemonių (prietaisų) valymo ir sterilizacijos procesų monitoringas sveikatos priežiūros įstaigose”;
 • 2017 m. gegužės 23 d. – 6 akad. val. seminaras: „Cheminių medžiagų importo, eksporto kontrolė”;
 • 2017 m. rugpjūčio 30 d. – 8 akad. val. kursai: „Situacinės lyderystės gebėjimų stiprinimas”;
 • 2017 m. spalio 10 d. – 6 akad. val. konferencija: „II nacionalinė visuomenės sveikatos konferencija Lyderystė sveikatai – sveikatai lyderystei”;
 • 2017 m. spalio 26 d. – 8 akad. val. seminaras: „Administracinių nusižengimų kodekso taikymas vykdant visuomenės sveikatos saugo kontrolę”;
 • 2016 m. kovo 24 d. – 5 akad. val. seminaras: „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo aktualijos”;
 • 2016 m. gruodžio 16 d. – 8 akad. val. kursai: „Komandinis darbas”;
 • 2016 m. gruodžio 21 d. – 8 akad. val. kursai: „Pranešimo rengimas ir efektyvus pristatymas”;
 • 2015 m. kovo 15 d. – 6 akad. val. kursai: „Emocijų valdymas. Emocinis intelektas”;
 • 2015 m. gegužės 13-15 ir 27-28 d. – 40akad. val. kursai: „Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas”;
 • 2013 m. lapkričio 16 d. – 4 akad. val. konferencija: „Vaikų ir jaunimo mitybos aktualijos”;
 • 2012 m. gruodžio 20 d. – kursai: „Teoriniai ir praktiniai kvapų koncentracijos aplinkoje nustatymo ir vertinimo mokymai”;
 • 2011 m. balandžio 28 d. – 2 akad. val. kursai: „Nauji reikalavimai radiotechniniams objektams”;
 • 2011 m. gegužės 26 d. – 4 akad. val. konferencija: „Žarnyno infekcijų epidemiologinės priežiūros aktualijos”;
 • 2011 m. rugsėjo 25 d. – 8 akad. val. konferencija: „Traumatizmo bei mirtingumo nuo sužalojimų priežasčių prevencijos aktualijos”;
 • 2011 m. lapkričio 22 d. – 8 akad. val. konferencija: „Šiuolaikinės sveikatos stiprinimo strategijos. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos aktualijos”;
 • 2011 m. sausis-lapkritis – 120 akad. val. anglų kalbos tobulinimo kursai (European level B2);
 • 2011 m. gruodžio 6 d. – 8 akad. val. konferencija: „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių prevencijos aktualijos Lietuvoje ir pasaulyje”;
 • 2010 m. lapkričio 25 d. – 8 akad. val. seminaras: „Planuojamų ir projektuojamų kelių potencialaus transporto triukšmo poveikio vertinimas gyvenamojoje aplinkoje, prevencinių priemonių efektyvumo skaičiavimas ir taikymas. Metodų galimybės ir ribos”;
 • 2010 m. lapkričio 23 d. – 8 akad. val. seminaras: „Transporto sąlygojamos oro taršos skaičiavimas ir modeliavimas”;
 • 2010 m. lapkričio 18 d. – 8 akad. val. seminaras: „Aplinkos oro teršalų modeliavimo duomenų vertinimas”;
 • 2010 m. rugsėjo 16 d. – 8 akad. val. konferencija: „Žalingų įpročių įtaka onkologiniams susirgimams, onkologinių ligų prevencija”;
 • 2009 m. spalis-lapkričio 4 d. – 40 akad. val. kursai: „Valstybės tarnautojų įvadinis mokymas”;
 • 2009 m. spalio 13 d. – 8 akad. val. seminaras: „Projekto „Taršos mažinimo galimybių tinklas” (ProNET) rezultatų pristatymas Lietuvoje”;
 • 2009 m. kovo 26 d. – 6 akad. val. seminaras: „Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija”;
 • 2008 m. spalio 22-23 d. – 8 akad. val. seminaras: „Reducing inequalities in health and health care: opportunities and barriers”;
 • 2008 m. rugpjūčio 11 d. – baigtas 100 akad. val. anglų kalbos Intermediate lygio kursas;
 • 2008 m. liepos 30 d. – išlaikyti 4 modulių kursai, gautas ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL Start);
 • 2008 m. kovo 21 d. – 16 akad. val. kursai: „Informacinės technologijos studijų administravimui”.