PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94029
Socialinės globos skyrius
  • Text Hover
Socialinės globos skyriaus misija – teikti visapusišką priežiūrą Socialinės globos skyriaus gyventojams su jų turimomis pajamomis, užtikrinant kokybiškas, kvalifikuotas socialinės globos paslaugas.
 Socialinės globos skyriuje teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa. Šią paslaugą gali gauti suaugę ir senyvo amžiaus asmenys, turintys negalią. Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
 Socialinės globos skyriuje teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų sąrašas:
  • Informavimas
  • Konsultavimas
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas
  • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
  • Maitinimas
  • Asmens higienos paslaugų organizavimas
  • Kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo sveikatos ir savarankiškumo lygį
 Socialinės globos skyriuje gyventojams paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai. Socialinės globos skyriuje yra organizuojamos gydytojo, psichologo, kineziteraupeuto/masažuotojo, užimtumo specialisto, dietisto ir sielovados vadovo paslaugos. Skyriui vadovauja vyriausiasis socialinis darbuotojas.