Kodėl verta pasirinkti mus?

 • Teikiamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos nespecializuotos gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugos (visiems privalomuoju sveikatos draudimu draustiems gyventojams);
 • Viskas vienoje vietoje;
 • Šeimos gydytojo ir gydytojų komandos (vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) teikiamos paslaugos;
 • Pirminė ambulatorinė odontologinė sveikatos priežiūra;
 • Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra (Psichikos sveikatos centras ir Psichikos sveikatos dienos stacionaras);
 • Laboratoriniai tyrimai;
 • Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
 • Socialinės globos paslaugos;
 • Slaugos paslaugos namuose;
 • Modernūs informaciniai technologiniai sprendimai;
 • Profesionalumas ir dėmesingumas kiekvienam pacientui;
 • Teikiamos ankstyvosios šeimų lankymo intervencijos paslaugos;
 • Mus jau pasirinko daugiau kaip 18 800 gyventojų (daugiausiai prisirašiusių gyventojų turinti asmens sveikatos priežiūros įstaiga apskrityje) – prisijunk ir Tu!

Kviečiame tapti mūsų pacientu, tam reikia atvykti į viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro registratūrą arba užpildyti šią formą ir pateikti vienu iš nurodytų būdų:

 1. pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu atsiųsti el. paštu: registratura@marijampolespspc.lt;
 2. per Elektroninės valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungus prie viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos,  formą užpildžius ir pateikus elektroniniu būdu;
 3. paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Prašymas pildomas vadovaujantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją, turi užpildyti šį nustatytos formos prašymą


Atvykus į registratūrą Jums reikės pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus – jei kreipiasi asmens atstovas.

Vadovaujantis Asmenų prirašymo prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir psichikos sveikatos centrų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. sakymu Nr. 583, kurį galite rasti ČIA, asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, prie kurios prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą gydymo įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 Eur mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, – jie moka 0,29 Eur mokestį.